fbpx

Како до инвалидска пензија?

Кои документи треба да се достават за инвалидска пензија? Кој носи наод и мислење за инвалидност? Кој е рокот за добивање решение? Само прашај ги има одговорите на овие прашања.