fbpx

Каква е постапката за добивање инвалидска пензија и каде се поднесува барањето?

Одговара Теодора Маријановска од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување