fbpx

Како може да ми помогне ПИОМ да добијам инвалидска пензија?

Имам хронично заболување астма и хипертензија. Имав промена на работното место, но повеќе нема каде да ме преместат. Не ми даваат инвалидска пензија. Како може ПИОМ да ми помогне? Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.