fbpx

Како се остварува право на семејна пензија за дете инвалид?

Одговара Љубомир Андревски од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.