fbpx

Како се склучува и раскинува договор со агенција за одржување згради и како може да се откажеме од станбен управител?

Одговара Јасмина Петреска од Регулаторна комисија за домување.