fbpx

Каква е постапката за поделба на семеен имот на сопственик кој e неподвижен и неконтактибилен?

Каква е постапката за поделба на семеен имот на сопственик кој не е во состојба тоа сам да го направи заради здравствени причини (неподвижен и неконтактибилен)?

Одговара Гоце Коцевски од Македонското здружение на млади правници