fbpx

Каква е процедурата за промена на личните документи во кои сè уште стои Република Македонија?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи.