fbpx

Каква стратегија треба да има владата за домашните инвеститори?

Каква стратегија треба да има владата за домашните инвеститори?

Одговара Весна Гарванлиева Андонова од Центарот за економски анализи (ЦЕА)