fbpx

Кога треба да се започне со редовни гинеколошки прегледи?

Одговара проф. д-р. Глигор Тофоски претседател на Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари.