fbpx

Кои се општите услови за стекнување право на семејна пензија?

Само прашај открива кои се општите услови за стекнување право на семејна пензија, но и кои членови на семејството може да го остварат ова право.