fbpx

Кој е рокот за поднесување на годишни сметки до Централен регистар?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна Македонија.