fbpx

Кој врши контрола на работата на куќните совети и претседателите на куќните совети?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна Македонија