fbpx

Колку влијаат случаите на канцер во семејството врз веројатноста жената да има канцер на дојка?

Одговара д-р Јасминка Чабуковска од Универзитетската клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски“