fbpx

Одбиено ми е барањето за надградба иако ја доставив целокупната потребна документација. Дали може да поднесе жалба?

Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници.