Тагови

Таг: барање

За колку време застарува побарувањето на надомест за причинета материјална штета?

Одговара Олгица Танчева од Македонското здружение на млади...

За колку време општинските инспектори треба да излезат на терен по поднесено барање за увид?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Одбиено ми е барањето за надградба иако ја доставив целокупната потребна документација. Дали може да поднесе жалба?

Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади...

Колку време пред истекот на личната карта, пасошот и возачката дозвола треба да се поднесат барања за нови?

Одговара Сузана Прањиќ Талевска, началник на Одделението за информации од јавен...

Кои документи се потребни при поднесување на барање за инвалидска пензија?

Одговара Ирена Смиљанска од Министерството за труд и социјална политика...

Каде да се обратиме за барање поднесено до градското собрание за сечење суво дрво пред 3 месеци за кое сѐ уште немаме одговор?

Одговара Ваљон Салиу, портпарол на Град...

За колку време по поднесувањето на барање за пензија треба да ми стигне решение од Фондот?

Поднесов документи за пензија во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и ми рекоа...