fbpx

Како да ги добијам трошоците на општината (зошто, колку, каде и од кого е потрошено), а не само финансиски извештај со шифри?

Одговара Неда Малеска од Центарот за управување со промени