Тагови

Таг: трошоци

Сопственик сум на три станови во истата зграда. Дали трошоците за куќен совет се плаќаат по сопственик или по број на станови?

Одговараат од Регулаторната комисија за...

Дали треба да се плаќа цел износ за одржување на зграда ако никој не живее во станот?

Одговара Јасмина Петреска од Регулаторната комисија за...

Дали трошоците за гаражна врата ги покриваат сите станари или само сопствениците на гаражни места?

Одговара Зоран Маџовски од Регулаторната комисија за...

Каков е статусот на деловен објект во рамките на станбена зграда во однос на плаќање трошоци?

Одговара Јасмина Петреска од Регулаторна комисија за...

Дали за преместување на струјомер по барање на ЕВН корисникот ги сноси трошоците за преместување?

Одговара Атанас Ковачевски од ЕВН...

Дали трошоците за поправката на олукот на зградата треба да ги покрие целиот влез или само ние бидејќи нашиот стан се поплави?

Пред 2 недели се поплавивме, верувам проблемот е во неисчистен олук. Дали поправката на...

Како да ги добијам трошоците на општината (зошто, колку, каде и од кого е потрошено), а не само финансиски извештај со шифри?

Одговара Неда Малеска од Центарот за управување со...

Зошто најсиромашните граѓани ги трошат парите на неегзистенцијални трошоци?

Зошто најсиромашните граѓани во Македонија ги трошат своите тешко заработени пари неодговорно на...