fbpx

Тагови

Таг: општина

Зошто ако има мораториум на градење во општина Центар се уште се гради на некој локации во оваа општина?

Одговора Емил Лазаревски, портпарол на општина...

Што значи мораториум на градење во општина Центар?

Одговара Емил Лазаревски, портпарол на општина...

Кои услови треба административен работник во општина да ги исполни за да стане помошник раководител на сектор?

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на...

Дали општината има право да наплаќа надоместок за гробни места секој месец?

Дали општината има право да наплаќа надоместок за гробни места секој месец? ...

Дали општината има право да ни наплаќа двоен износ на данок за една единица имот ако повремено живееме во странство?

Дали општината има право да ни наплаќа двоен износ на данок за една единица имот ако...

Каде да се обратам кога општината не презема ништо по пријава во општинскиот градежен инспекторат за дивоградба?

Каде да се обратам кога надлежните во општината не преземаат ништо по пријава во...

Како да ги добијам трошоците на општината (зошто, колку, каде и од кого е потрошено), а не само финансиски извештај со шифри?

Одговара Неда Малеска од Центарот за управување со...