fbpx

Зошто се вработуваат повеќе полицајци, а не ги гледаме на улица и пред јавни објекти каде треба да има мир и ред?

Одговора Магдалена Лембовска од Аналитика, граѓанска организација која спроведе испитување на јавното мислење за тоа колку граѓаните ѝ веруваат на полицијата.