Тагови

Таг: помош

Јас и сопругата не сме вработени и имаме три малолетни деца. Дали ни следува некаква помош?

Одговара Лиридон Бафтиу од Центарот за социјална работа...

Каква помош може жртвите да добијат во шелтер центрите и што откако ќе си заминат од таму?

Одговара Елена Димушевска од од Националната мрежа против насилство врз жените и...

Каква помош за жртви на семејно насилство нуди Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство?

Одговара Ана Аврамовска Нушкова од од Националната мрежа против насилство врз...

Каде може да се пријави семејно насилство?

Одговара Ана Аврамовска Нушкова од од Националната мрежа против насилство врз...

Кои се условите за добивање социјална помош?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Дали невработените кои земаат социјална помош, детски додаток или друг вид помош треба да пријавуваат данок?

Одговара Мухедин Авдиќ, раководител на сектор за даноци во Управата за јавни...

Дали пензионерите кои земаат нега од друго лице и други видови помош треба да пријавуваат данок?

Одговара Мухедин Авдиќ, раководител на сектор за даноци во Управата за јавни...