fbpx

Каква помош може жртвите да добијат во шелтер центрите и што откако ќе си заминат од таму?

Одговара Елена Димушевска од од Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство