Тагови

Таг: работно време

Колку часа е дозволено да се работи хонорарно?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за...

Дали на лице со инвалидитет вработено со скратено работно време мора да му плаќа целосна плата?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за...

Дали скратеното работно време се одредува за стално или може да биде прекинато?

Одговара д-р. Мице Бошковски од Комисијата за оцена на работна...

Дали лице со пријавено половина работно време ќе има реперкусии за пензијата?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Каде да пријавиме угостителски објект кој не ги почитува прописите за работно време и музика во денови на жалост?

Одговара Александра Котели од Државниот пазарен...

Дали е законски да се работи шест дена по 8 часа?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали имаат право да ми го одземат одморот бидејќи за време на пандемијата работев со скратено работно време, а земав плата во целосниот износ?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали имаат право да ми го земат одморот, бидејќи работев со скратено работно време?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...

Дали лице со намалена работна способност може да побара и промена на работното место и скратено работно време или само едното?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...