fbpx

Според кој член од Законот за работните односи, сменските работници што работат во три смени се обврзани да одработат ден плус ако на празник не се на работа?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права.

Ноќната работа во Законот за работните односи е прецизно дефинирана како времето поминато на работа помеѓу 22 часот навечер и 6 часот наутро. Исто како за прекувремената работа, работодавачот е должен да го известува навремено Државниот инспекторат за труд. Посебна заштита имаат овие работници во делот на здравјето и безбедноста при работа. Притоа, ноќната работа не може да биде повеќе од осум часа. Тоа што претходно е кажано дека се работело во смени исто така и работата во смени кога вклучува работење на работниците повеќе од 3 часа во ноќна смена исто така треба да се пријави до Државниот инспекторат за труд. Дали работодавачот води вакви евиденции може да се провери во оваа институција.