fbpx

Дали работодавачот може да и наложи на доилка кога и во кое време да го користи правото да излезе и да се врати на работа?

Дали единицата на локална самоуправа и по одлука на градоначалникот, секретарот или лица од повисок ранг во општината, имаат право да ѝ наложат на доилката кога и кое време да го користи нејзиното право да излезе и да се врати на работа, согласно законот?

Одговара Милан Петковски од Македонското здружение за заштита при работа.