fbpx

Нѝ треба освестување за бариерите кон децата со посебни потреби

Детството е период на учење и обликување на најмалите коишто треба да пораснат во достојни членови на општеството. Но, практиката покажува дека за некои деца овој процес е отежнат бидејќи нема соодветни услови за нивниот развој. Шпенд Салија е татко на дете со посебни потреби. Тој вели дека секој ден се соочува со социјална исклученост и дискриминација, коишто го отежнуваат животот на оваа категорија деца.

 

Оваа содржина ја изработи МТВ 2 во соработка со онлајн платформата www.samoprasaj.mk на Институтот за комуникациски студии, како дел од проектот „Поврзи ги точките: подобрени политики преку граѓанско учество“ што го финансира Британската амбасада во Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската амбасада.

Новинарка: Саније Дураку

Снимател: Фисник Муртези

Тагови: