Скапуваат во исчекување да им се врати детскиот џагор

Оставени да се распаѓаат се осум детски одморалишта на прекрасни локации во Македонија каде што некогаш редовни посетители биле децата од повеќе градови. Владата нема конкретна идеја или план како да го врати животот во овие објекти. Додека се вбројат меѓу приоритетите, тие стануваат руини.

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Новинарка: Соња Петрушевска Снимател: Иван Поповиќ Монтажа: Костадин Анастасов

Тагови: