fbpx

И најмали инфраструктурни проекти се прикажуваат како капитални инвестиции

И најмали инфраструктурни проекти се прикажуваат како капитални инвестиции

Сегашното едногодишно планирање на капиталните инвестиции треба да премине на среднорочно или подолгорочно планирање за да може да се реализираат во целост.

Целиот подкаст ResPublica гледајте го на https://respublica.edu.mk/podkast/354-2018
И најмали инфраструктурни проекти се прикажуваат како капитални инвестиции
Watch the video

Сегашното едногодишно планирање на капиталните инвестиции треба да премине на среднорочно или подолгорочно планирање за да може да се реализираат во целост.

Целиот подкаст ResPublica гледајте го на https://respublica.edu.mk/podkast/354-2018