fbpx

Како работеше Државниот завод за ревизија во изминатиот период?

Како работеше Државниот завод за ревизија во изминатиот период?

kopce1

ДЗР ги реализирал сите 45 ревизорски извештаи кои биле планирани во програмата за 2016 година. 39 државни институции биле субјект на ревизија на регуларност, додека на 6 мерки била извршена ревизија на успешност во која се мерела нивната ефикасност и ефективност.

Извршувајќи ја својата работа во 2016 година Државниот завод за ревизија доставил 7 ревизорски извештаи до Јавното обвинителство.

Прочитајте го целиот квартален извештај на следниот линк.