fbpx

Како работеше Државниот завод за ревизија во изминатиот период?

ДЗР ги реализирал сите 45 ревизорски извештаи кои биле планирани во програмата за 2016 година. 39 државни институции биле субјект на ревизија на регуларност, додека на 6 мерки била извршена ревизија на успешност во која се мерела нивната ефикасност и ефективност. Извршувајќи ја својата работа во 2016 година Државниот завод за ревизија доставил 7 ревизорски извештаи до Јавното обвинителство. Прочитајте го целиот квартален извештај на следниот линк.

Тагови: