fbpx

Контроверзни планови за преработка на отпад во Гази Баба

Општина Гази Баба нарачала изработка на студии за оцена на влијанието врз животната средина на урбанистички проект кој предвидува изградба на постројки за третман на отпад на нејзина територија. Во студиите се спомнуваат технологии за преработка на цинкова филтер прашина и згура, чии честички се сметаат за едни од најтоксичните и најштетните по човековото здравје и почва. Градоначалникот Борче Георгиевски негира дека Општината планира изградба на вакви капацитети. Екологистите прашуваат зошто воопшто се правеле студиите и зошто продолжува постапката во Општината?

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Новинарка: Соња Петрушевска Снимател: Иван Поповиќ Монтажер: Ристо Душковски

Тагови: