fbpx

ПРИЈАВИ ЗАГАДУВАЧ НА ОВИЕ БРОЕВИ

Комплетен водич на државни и локални институции каде може да се пријави загадување на животната средина.

zagaduvanje 21

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Фирус Мемед, директор на Државниот инспекторат за животна средина

02/3066 930 / лок. 133

[email protected]

Дарко Блинков-инспектор

[email protected]

ГРАД СКОПЈЕ

тел: 02/3297-231

Тиме Андонов, раководител на одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите на другите надлежности на Град Скопје

1. КИСЕЛА ВОДА

Одделение за заштита на животната средина

тел: 02/2785-451

факс: 02/2770-210

[email protected]

Сектор за инспекциски работи

тел: 02/2785-449

факс: 02/2770-210

[email protected]

2. АЕРОДРОМ

Инспекција за животна средина

тел: 02/2401 521

[email protected]

Заштита и унапредување на животната средина

тел: 02/2401-552

[email protected]

3. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 Одделение за инспекциски работи – Инспекторат

тел: 02/2033471 ; 02/2045658 ; 02/2041469 ; 02/20 45 658

[email protected]

zagaduvanje 11 (Фото: Ѓ. Личовски)

4. ГАЗИ БАБА

Сектор за заштита на животната средина и природа

Васил Гаџовски, раководител на сектор за заштита на животната средина и природата

[email protected]

Одделение за заштита и спречување од загадување на водата, земјиштето и заштита на природата

Аднан Ајрула, Самостоен референт за унапредување на животната средина

[email protected]

Одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина

Александра Димитриевска – Аврамовска, Советник – инспектор за животна средина;

Катерина Ѓорѓиевска, Советник – Комунален инспектор

[email protected]

5. БУТЕЛ

Централа

тел: 02/2616-868; 02/2600-507

Ивица Тодоровски – комунален инспектор

Зоран Павлевски – комунален инспектор

Совет на Општина Бутел

тел: 02/2600-170

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Претседател: Мирче Тодоровски

Членови: Николина Тарчуговска Милошевска, Весна Дамчевска Илиевска, Наим Салиев, Далибор Милановски

6. КАРПОШ

Централа

тел: 02/3061-353

Сектор инспекторат

Елеонора Стојановска – раководител на сектор – главен инспектор

[email protected]

Одделение за комунална инспекција

Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на општината

Гордана Максимовска, овластен инспектор за животна средина

[email protected]

zagaduvanje 31 (Фото: Ѓ. Личовски)

7. ЦЕНТАР

Сектор за инспекциски работи Општински инспекторат

тел: 02/3203-602; 02/3203-633

Кочо Стојчевски – раководител на Сектор за инспекциски работи Општински инспекторат

8. САРАЈ

Централа

тел: 02/ 2057-990

Неџат Фазлиу, Советник – овластен инспектор за животна средина

9. ЧАИР

Централа

тел: 02/ 2616-865; 02/2616-867

Барајте контакт со овластен инспектор за животна средина

10. ТЕТОВО

Сектор за инспекција – Општински инспекторат

Единица за општинска инспекција, сообраќај, патишта и животна средина

тел: 044 /33 54 99

факс: 044/33 94 20

[email protected]

11. БИТОЛА

Одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина

тел: 047/234 234

факс: 047/ 208 307

[email protected]

  Текстот е првично објавен на www.sdk.mk

Тагови: