fbpx

Дали во Законот за пензионирање има измени во однос на возраста за пензионирање?

Дали е исто заминување во пензија за жени на 62 години возраст? Дали може да се продолжи работењето после навршување на 62 години и до кога?

Одговара Билјана Стојанова од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија