fbpx

Дали е должен инвеститорот да обезбеди гаражно место за секој стан во објектот?

Дали е должен инвеститорот да обезбеди гаражно место за секој стан во објектот?

Одговара Теодора Ќосева од Македонското здружение на млади правници