fbpx

Дали јавно општинско претпријатие може да го смени начинот на пресметување на плата?

Дали јавно општинско претпријатие може да го смени начинот на пресметување на плата од основица бодови на основица минимална платан без нова систематизација?

Одговара Зоран Василевски од Хелсиншкиот комитет за човекови права.