Тагови

Таг: исплата

Дали може да се плаќа алиментација на рака?

 Одговара Наташа Станојевиќ од Министерството за труд и социјална...

Во кој рок треба да се исплати боледување што траело еден месец?

Одговараат од Фондот за здравствено...

Ако не може да се затвори фирма поради немање финансиски средства за исплата на доверителите дали може директорот да даде отказ и да се пријави во Агенцијата за вработување?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за...

Како се одвива исплатата за боледување на пациентите болни од Ковид-19?

Одговараат од Фондот за здравствено...

Дали има законски утврден минимален износ за издршка на дете?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади...

Дали физичко лице кое дава интелектуални услуги може да издава фактура за дадената услуга?

Одговара Михајло Михаилов од Управата за јавни...

Дали ни следува К-15 ако во фирмата сме две години ама потпишуваме договор секој месец?

На 8 јуни нè префрлија во друга фирма. Одговара Јована Тренчевска од Државниот инспекторат за...

Зошто на апликацијата пишува за тромесечје една сума, а исплаќаат друга?

Одговара Михајло Михаилов од Управата за јавни...

Дали ако пријателот ми врати пари што ми должи во готово би подлежеле парите на одданочување?

Одговара Михајло Михаилов од Управата за јавни...