fbpx

Како се определува висината на надоместокот за боледување според правилникот?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.