fbpx

Дали може да се извади дупликат работна книшка и каде?

Одговара Бојана Стевчевска од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.