fbpx

Дали може да се затвори заедница на станари ако само претседателот на заедницата се противи?

Одговара Зоран Маџовски од Регулаторната комисија за домување.