fbpx

Дали може едно лице да биде вработено и осигурено на два часа кај работодавачот и со истиот работодавач да има склучено договор за дело за истата работа што ќе ја извршува?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална политика.