fbpx

Дали на сите вработени треба да им се исплати ист износ на регрес?

Дали на сите вработени треба да им се исплати ист износ на регрес или може на некои да им се исплати минималниот износ, а на други повеќе? Ако треба да се исплати ист износ на регрес за сите вработени, а исплатен е различен износ во тој случај која е постапката?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за труд