Дали на сите вработени треба да им се исплати ист износ на регрес?

Дали на сите вработени треба да им се исплати ист износ на регрес или може на некои да им се исплати минималниот износ, а на други повеќе? Ако треба да се исплати ист износ на регрес за сите вработени, а исплатен е различен износ во тој случај која е постапката?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за труд