fbpx

Дали на вработените со договор за работно ангажирање им следува регрес за годишен одмор?

Одговара Мирјанка Алексевска од Министерството за труд и социјална политика