fbpx

Дали сум обврзан да плаќам домарина во зграда доколку не ми стигнува сметка за одржување на зградата?

Дали сум обврзан да плаќам домарина во зграда доколку не ми стигнува сметка за одржување на зградата?

Одговара Маја Атанасова од Македонското здружение на млади правници