Дали сум обврзан да плаќам домарина во зграда доколку не ми стигнува сметка за одржување на зградата?

Дали сум обврзан да плаќам домарина во зграда доколку не ми стигнува сметка за одржување на зградата?

Одговара Маја Атанасова од Македонското здружение на млади правници