fbpx

Дали вработен поради условна казна изречена од судска одлука со која нема забрана за вршење на дејност може да добие отказ?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална политика.