Дали ако се отселам од станот во кој сè уште живеам со поранешниот сопруг ќе го изгубам правото на дел од станот?

Бракот е разведен во декември 2014 година. Станот во кој живееме е се уште на негово име, а е купен во брак. Кога го купивме станот јас не бев вработена само тој беше вработен. Сè уште не сум побарала поделба на имотот. Ако се отселам од тој стан во кој сè уште живееме заедно дали го губам правото на дел од станот?

Одговара Бојана Георгиевска Марковска, адвокат