fbpx

Извршители: Дали може фирма што е под стечај да побарува долг преку извршител?

Во нашето народно-стопанско творештво, постои уште една Баба Рога - стечајниот управник. Нашата публика ја интересираше дали овие две крупни ѕверки може да коегзистираат во правна смисла. За да ги расчистиме сите долгови и незнаења #СамоПрашај и Марко овој пат беа по одговори во Коалицијата „Сите за правично судење“.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии.