Тагови

Таг: стечај

Ако фирмата e под стечај и е избришана од Централен регистар каде да се обратиме за неисплатени плати?

Одговара Јована Тренчевска од Државниот инспекторат за...

Извршители: Дали може фирма што е под стечај да побарува долг преку извршител?

Во нашето народно-стопанско творештво, постои уште една Баба Рога - стечајниот управник. Нашата публика ја...

Дали е изгласан законот за стечајци?

Одговара Олгица Танчева од Македонското здружение на млади правници...

Каде да се обратам за расипан апарат под гаранција кога фирмата од каде што го купив е во стечај?

Одговара Бранко Костовски од Организацијата на потрошувачите на...

Дали на работникот му следува отпремнина кога оди во пензија ако фирма е во стечај?

Дали на работникот му следува отпремнина кога оди во пензија ако фирма е во стечај, но...

Дали може фирма што е под стечај да побарува долг преку извршител?

Дали може фирма што е под стечај да побарува долг преку извршител? Одговара Елена...

Дали е законски да се прекине надоместокот за породилно боледување ако во меѓувреме фирмата отиде во стечај?

Во работен однос бев 5 години, се породив во месец август и примав надокнада до ноември. Потоа надоместокот...