fbpx

Како да дојдам до информација за состојбата на моите акции и дивиденда во една македонска фирма?

Се обратив до надлежната институција неколку пати, но не добив одговор. Одговара Весна Гарванлиева Андонова од Центарот за економски анализи (ЦЕА)