fbpx

Како да пресметам со бенефициран стаж на колку години ќе можам да се пензионирам?

Одговара Даниела Божиновска од Министерството за труд и социјална политика