fbpx

Како да се справиме со станари кои не плаќаат за одржување, а живеат во стан на починат роднина?

Не покренуваат оставинска постапка и не можеме ништо да преземеме бидејќи не е нивни станот.

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП).