fbpx

Каква е постапката за добивање пензија кога осигуреникот покрај стаж во РСМ има стаж и во други земји од поранешна Југославија?

Одговара Билјана Стојанова, раководител на Филијала Скопје ПИОМ